Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-204 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Papildytas 1.5 papunkčiu

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. T-204

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 ir 30 punktais ir 4 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 4 dalies 2 punktu (Žin., 1996, Nr. 9-215, 2008, Nr. 47-1752, 2009, Nr. 144-6346), Švietimo įstatymo 66 straipsnio 2 dalimi (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804), Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-271 „Dėl Alytaus miesto socialinės infrastruktūros objektų poreikio ir projektavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad 2013 m. būtų parengti šių Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcijos techniniai projektai:

1.1. Vidzgirio pagrindinės mokyklos;

1.2. „Volungės“ pagrindinės mokyklos;

1.3. Panemunės pagrindinės mokyklos;

1.4. Putinų gimnazijos;

1.5. Jotvingių gimnazijos;

2014 m. kovo 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-93 redakcija

 

1.6. Senamiesčio pradinės mokyklos;

2014 m. gegužės 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-167 redakcija

 

1.7. Likiškėlių pagrindinės mokyklos.

2014 m. gegužės 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-167 redakcija

 

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nupirkti šio sprendimo 1 punkte išvardytų mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcijos techninių projektų parengimo paslaugas.

3. Numatyti finansavimą šiems techniniams projektams parengti iš Alytaus miesto savivaldybės 2013 metų biudžeto.

4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją supažindinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetą, Aplinkos ir plėtros komitetą su šio sprendimo 1 punkte nurodytų Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų rekonstrukcijos projektavimo sąlygomis.

                      

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią