Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-203 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTUI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTUI   

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-203

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Energetinio efektyvumo didinimo Alytaus lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ investicijų projektui.

2. Numatyti šiam investicijų projektui reikalingą dalinį finansavimą iš Alytaus miesto savivaldybės lėšų, gavus Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšų finansinę paramą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

Į pradžią