Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-202 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE  

 

2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-202

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu,  48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo  (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 11 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 patvirtintu Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu ir atsižvelgdama į VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro 2013-08-02 prašymą Nr. S-68, VšĮ „Alytaus parkai“ 2013-07-10 raštą Nr. SD-187 ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2013-06-13 raštą Nr. 3S-613 (9.13), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Perduoti  Alytaus miesto savivaldybės nuosavybės teise valdomą materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įstaigų įstatuose ir nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

1.1. ilgalaikį materialųjį turtą, kurio  įsigijimo ir likutinė vertė 13 232,00 Lt (2013-07-31 duomenimis), trumpalaikį materialųjį turtą (iš likviduoto Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centro), kurio įsigijimo vertė 2 651,27 Lt, pagal 1 priedą VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centrui;

1.2. ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo ir likutinė vertė 9 000,00 Lt, pagal 2 priedą VšĮ „Alytaus parkai“;

1.3. materialųjį turtą (atsargas), kurio  įsigijimo vertė 550,00 Lt, pagal 3 priedą  Alytaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti savivaldybės 1.1 ir 1.2 punktuose nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus ir 1.3 punkte nurodyto turto patikėjimo sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimo Nr. T-202

1 priedas

 

TURTO, PERDUODAMO VŠĮ ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRUI,

 SĄRAŠAS

 

I.   Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Pavadinimas

Invento-rinis numeris

Gavimo data

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė, Lt

Sukauptas nusidėvė-jimas, Lt

Likutinė vertė 2013-07-31, Lt

Lėšų šaltinis

1.

Balansinės supynės su smūgio amortizatoriais

50500031

2012-12-28

1

1772,89

0,00

1772,89

Valstybės  biudžetas

2.

Dvivietės supynės su kėdutėmis

50500032

2012-12-28

1

3540,46

0,00

3540,46

Valstybės  biudžetas

3.

Lauko treniruoklis, SL110

50500033

2012-12-13

1

2103,83

0,00

2103,83

Valstybės  biudžetas

4.

Lauko treniruoklis, SL104

50500034

2012-12-13

1

2497,18

0,00

2497,18

Valstybės  biudžetas

5.

Lauko treniruoklis, SL108

50500035

2012-12-13

1

3317,64

 

3317,64

Valstybės  biudžetas

Iš viso

 

 

5

13232,00

0,00

13232,00

 

 

II.     Trumpalaikis materialusis turtas

Eil.

Nr.

Turto pavadinimas

Eksploa-tacijos

pradžia

Mato vienetas

Turto kiekis

Kaina, Lt

Suma, Lt

Lėšų šaltinis

1.

Lentyna

1998

vnt.

1

680,00

680,00

Valstybės  biudžetas

2.

Stalas rašomasis

1988

vnt.

1

0,73

0,73

Valstybės  biudžetas

3.

Kėdės

1988

vnt.

4

0,12

0,48

Valstybės  biudžetas

4.

Kušetės geležinės

1988

vnt.

2

0,43

0,86

Valstybės  biudžetas

5.

Žurnalinis staliukas

1988

vnt.

2

0,50

1,00

Valstybės  biudžetas

6.

Pakabos stovai

1988

vnt.

2

0,25

0,50

Valstybės  biudžetas

7.

Stalai

2001

vnt.

3

60,77

182,31

Valstybės  biudžetas

8.

Kavos virimo aparatas

2008

vnt.

1

288,39

288,39

Valstybės  biudžetas

9.

Kėdė VISI

2008

vnt.

10

57,00

570,00

Valstybės  biudžetas

10.

Kėdė VISI

2008

vnt.

5

57,01

285,05

Valstybės  biudžetas

11.

Peiliukas

1998

vnt.

3

2,10

6,30

Valstybės  biudžetas

12.

Peiliukas

1998

vnt.

1

2,00

2,00

Valstybės  biudžetas

13.

Yla

1998

vnt.

2

3,00

6,00

Valstybės  biudžetas

14.

Replės

1998

vnt.

4

5,90

23,60

Valstybės  biudžetas

15.

Plaktukas

1998

vnt.

1

6,60

6,60

Valstybės  biudžetas

16.

Prijuostės

1998

vnt.

2

11,40

22,80

Valstybės  biudžetas

17.

Žirklės

1998

vnt.

2

15,00

30,00

Valstybės  biudžetas

18.

Žirklės

1998

vnt.

1

7,00

7,00

Valstybės  biudžetas

19.

Prijuostės

2005

vnt.

3

6,51

19,53

Valstybės  biudžetas

20.

Yla

2005

vnt.

2

2,42

4,84

Valstybės  biudžetas

21.

Yla

2005

vnt.

2

2,14

4,28

Valstybės  biudžetas

22.

Kopetėlės

1996

vnt.

1

334,00

334,00

Valstybės  biudžetas

23.

Mikrobangų krosnelė VIDO M8021TP-BF

2006

vnt.

1

175,00

175,00

Valstybės  biudžetas

Iš viso

 

 

56

 

2651,27

 

 

_________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimo Nr. T-202

2 priedas

 

TURTO, PERDUODAMO VŠĮ „ALYTAUS PARKAI“,

 SĄRAŠAS

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Invento-rinis numeris

Gavimo data

Kiekis, vnt.

Įsigijimo vertė, Lt

Sukauptas nusidėvė-jimas, Lt

Likutinė vertė 2013-07-31, Lt

Lėšų šaltinis

1.

Žoliapjovė STIHL FS 130

50500080

2013-05-20

1

1700,00

0,00

1700,00

Savival-dybės  biudžetas

2.

Krūmapjovė STIHL FS 360 C-E

50500081

2013-05-20

1

2370,00

0,00

2370,00

Savival-dybės  biudžetas

3.

Vėjapjovė KLIPPO COMET SE

50500082

2013-05-20

1

2850,00

0,00

2850,00

Savival-dybės  biudžetas

4.

Motorinis pjūklas STIHL MS 261

50500083

2013-05-20

1

2080,00

0,00

2080,00

Savival-dybės  biudžetas

Iš viso

 

 

4

9000,00

0,00

9000,00

 

 

_________________________

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimo Nr. T-202

3 priedas

 

TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS APSKRITIES PRIEŠGAISRINEI GELBĖJIMO VALDYBAI,

 SĄRAŠAS

 

Turto pavadinimas

Įsigijimo data

Kiekis, vnt.

Kaina, Lt

Lėšų šaltinis

Siurblys YTB60

2013-05-08

1

550,00

Savivaldybės biudžetas

 

________________________

 

 

Į pradžią