Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-201 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, JAZMINŲ G. 20, DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, JAZMINŲ G. 20, DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-201

Alytus

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pavesti uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus butų ūkis“ nuo 2013 m. rugsėjo  2 d. administruoti ir eksploatuoti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančius pastatus:

1.1. privatizuojamą pastatą Vilties g. 28A, Alytuje (buvęs lopšelis-darželis, nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/1469 pastatas pažymėtas 1C2p, 1819,14 kv. m ploto) iki objekto pardavimo;

1.2. pastatą Jazminų g. 20, Alytuje (buvęs lopšelis-darželis, nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/11025 pastatas pažymėtas 1C2p, 2309,82 kv. m ploto);

1.3. pastatą Daugų g. 5A, Alytuje (buvęs lopšelis-darželis nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/51 pastatas pažymėtas 1D2p, 162,94 kv. m ploto ir 1B2p, 719,95 kv. m ploto).

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių su UAB „Alytaus butų ūkis“ pasirašyti sutartis dėl atsiskaitymo už 1 punkte nurodytų pastatų bendrojo naudojimo objektų administravimą, techninę priežiūrą ir komunalines paslaugas.

3. Rekomenduoti UAB „Alytaus butų ūkis“ mokestį už pastatų administravimą skaičiuoti vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinta Daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika, mokestį už pastatų  techninę priežiūrą (eksploatavimą) skaičiuoti vadovaujantis tarybos patvirtintais administruojamų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros tarifais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią