Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-200 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-200

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2005, Nr. 57-1941; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412; 2006, Nr. 87-3397) 14 straipsnio 6 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės 2013-08-05 raštą Nr. SD-1301, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Leisti viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei viešojo konkurso būdu 10 metų išnuomoti 15,18 kv. m ploto kabinetą ir 7,43 kv. m ploto bendrojo naudojimo patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 11/2363 pastatas pažymėtas 1D2p, pastato unikalus Nr. 1193-0001-2019, nuomojamos patalpos pažymėjimas plane – 1-7 (15,18 kv. m), bendrojo naudojimo patalpų pažymėjimas plane 1-14 (4,00 kv. m), 1-20 (1,20 kv. m), 1-21 (1,12 kv. m) ir 1-22 (1,11 kv. m), iš viso 22,61 kv. m), prekybos ir paslaugų veiklai, nustatant 1 kv. m pradinį nuompinigių dydį 6,00 Lt (be PVM) per mėnesį.

                      2. Įgalioti  viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorių:

2.1. organizuoti sprendime nurodytų patalpų viešąjį nuomos konkursą vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimu Nr. T-81 patvirtintu Savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašu;

2.2. pasirašyti patalpų nuomos sutartį su konkurso nugalėtoju;

2.3. nuomos sutarties kopijas pateikti savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ekonomikos ir turto skyriams.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

Į pradžią