Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-198 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARDAVIMO KAINOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARDAVIMO KAINOS

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-198

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 4 dalimi, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2120; 2006, Nr. 141-5391) 20 straipsnio 2 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 1998-04-23 sprendimu patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos nuostatų 4.10 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės turto privatizavimo komisijos teikimą (2013-08-07 protokolas Nr. PK-3), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti privatizavimo objekto – salės su administracinėmis patalpomis Vilniaus g. 13-3 (plotas 157,57 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis (plotas 6,25) kv. m), Alytuje (kodas 50006489) pradinę pardavimo kainą 260 000,00 Lt.

2. Nustatyti atsiskaitymo už privatizavimo objektą terminą – ne ilgiau kaip 1 metai nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią