Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-197 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTĄ SAVIVALDYBĖS TURTĄ, PANAUDOJIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTĄ SAVIVALDYBĖS TURTĄ, PANAUDOJIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-197

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-119 „Dėl buto Nemuno g. 17-1, Alytuje, ūkinio pastato ir žemės sklypo dalies Nemuno g. 17, Alytuje, pirkimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Skirti 25,7 tūkst. Lt, gautų už parduotą savivaldybės turtą, apmokėti už perkamą butą Nemuno g. 17-1, ūkinio pastato ir žemės sklypo dalį Nemuno g. 17, Alytaus mieste.

                       

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

Į pradžią