Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-194 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr.T-194

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 113-4290) ir Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1995, Nr. 107-617, 2004, Nr. 21-617, 2009, Nr. 159-7205), atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-10-17, 2013-05-24, 2013-06-14, 2013-07-08, 2013-07-08 teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktus Nr. TP1-2150-(14.4), TP1-1290-(14.4), TP1-1513-(14.4), TP1-1742-(14.4), TP1-1741-(14.4) ir Kauno apygardos administracinio teismo 2013-05-03 sprendimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tvirtinti

1. Žemės sklypo, esančio Naujojoje g. 118A, Alytuje, padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detalųjį planą (TPD reg. Nr. 000113000394 korektūra) (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

2. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1101/0001:1175), esančio Naujoji g. 130D, Alytuje, detaliojo plano (TPD. reg. Nr. 000113000692) korektūrą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

3. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1101/0003:39), esančio Putinų g. 82A (dabartinis adresas – Žaunieriškių g. 5), Alytuje, detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

4. Žemės sklypo, esančio Medelyno g. 36, Alytuje, bei inžinerinės infrastruktūros žemės sklypo nuo Pliažo g. iki Sanatorijos miško (dviračių ir pėsčiųjų tako) ribų keitimo detalusis planas (TPD reg. Nr. 000113000675 ir 00113000853 korektūra) (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

5. Teritorijos, esančios tarp Naujosios, Rūtų, Sudvajų gatvės tęsinio ir geležinkelio pylimo, detaliojo plano korektūra (TPD reg. Nr. 000113000160 korektūra) (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

6. Žemė sklypo (kadastrinis Nr. 1101/00010:96), esančio Miškininkų g. 2, Alytuje, ir žemės sklypo (kadastrinis Nr. 1101/00010:97), esančio Miškininkų g. 2A, Alytuje, detalųjį planą (pagrindiniai brėžiniai ir aiškinamieji raštai pridedami).

Šis sprendimas gali skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308, 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

        

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią