Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-193 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr.T-193

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgdama į UAB „Stateta“ prašymą ir UAB „START STUDIO“ parengtą schemą, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Tikslinti žemės sklypo, esančio Santaikos g. 28A, Alytuje, padalijimo į du atskirus sklypus ir jų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliuoju planu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-08-13 sprendimo Nr. T-167  2 punktu, nustatytą statybos zonos ribą pagal parengtą schemą (schema ir aiškinamasis raštas pridedami).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

Į pradžią