Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-181 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d.   Nr. T-181

Alytus

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu,  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T-57 patvirtintų viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro įstatų 31.4 punktu ir atsižvelgdama į Pretendentų į viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigas konkurso 2013-07-26 protokolą Nr. Į-2, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2013-08-16 raštą Nr. 4-01-4990 bei T. Stupurio 2013-08-22 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      1. Skirti 2013 m. rugsėjo 2 d. viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriumi Tomą Stupurį. Mokant atlyginimą taikyti 34 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo koeficientą.

                      2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti neterminuotą darbo sutartį su paskirtuoju viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriumi Tomu Stupuriu.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią