Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-180 2013-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS

 

 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-180 

Alytus

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu,  Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-167 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros įstatų 36 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriaus pareigas konkurso 2013-07-09 protokolą Nr. Į-1, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2013-07-31 raštą Nr. 4-01-4748 bei P. Jaciunsko 2013-08-05 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                     1. Nustatyti Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriaus pareiginio atlyginimo koeficientą – 27 bazinės mėnesinės algos.

                     2. Skirti nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriumi Praną Jaciunską.

                      3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių sudaryti neterminuotą darbo sutartį su paskirtuoju Alytaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Alytaus energinio efektyvumo didinimo agentūros direktoriumi Pranu Jaciunsku.

 

                     

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

 

 

Į pradžią