Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-168 2013-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB „SPEKTUVA“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ ŠILELIO G. 30 LENGVATOS SUTEIKIMO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „SPEKTUVA“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ ŠILELIO G. 30 LENGVATOS SUTEIKIMO

 

2013 m. birželio 27 d.   Nr. T-168

Alytus

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktuBiudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47) 22 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Spektuva“ 2013-05-17 prašymą, Alytaus  miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti uždarajai akcinei bendrovei „Spektuva“ (įmonės kodas 153713763) 2012 metų nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypą Šilelio g. 30 (plotas 0,6464 ha, mokesčio suma 9385,76 Lt, delspinigiai 529,69 Lt) lengvatą, išdėstant 9915,45 Lt mokesčio sumokėjimą lygiomis dalimis kas mėnesį nuo 2013-06-30 iki 2013-12-31.

2. Tvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Spektuva“ 2012 metų nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypą Šilelio g. 30 sumokėjimo 2013 metais grafiką (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas            

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. birželio 27 d.

sprendimu Nr. T-168

 

UAB „SPEKTUVA“ 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ ŠILELIO G. 30 SUMOKĖJIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

 

 

Mėnuo

Suma Lt

2013 m. 7 mėn.

1652,57

2013 m. 8 mėn.

1652,57

2013 m. 9 mėn.

1652,57

2013 m. 10 mėn.

1652,58

2013 m. 11 mėn.

1652,58

2013 m. 12 mėn.

1652,58

Iš viso

9915,45 Lt

 

 

_________________________________

 

 

Į pradžią