Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-107 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO TRUPĖS 2013 M

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

                                                                                                            tarybos 2013 m. balandžio 25d.

                                                                                                            sprendimu Nr. T-107

 

ALYTAUS MIESTO TEATRO  2013 M. KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

Alytaus miesto teatras (toliau – teatras) kuria ir pristato visuomenei profesionaliojo teatro meno kūrinius, organizuoja kitų profesionaliųjų scenos menų renginius, vadovaudamasis steigėjo patvirtinta tvarka rengia teatro gastroles šalyje ir užsienyje, reprezentuoja teatrą ir Alytaus miestą, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose renginiuose, programose, projektuose, bendradarbiauja organizuojant Alytaus miesto bendruomenei svarbius renginius, valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimus ir kitus kultūros renginius, vykdo teatro edukacines programas, atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Įgyvendindamas šiuos tikslus teatras 2013 m. vykdys kūrybinės veiklos programą.

 

PREMJEROS

 

2013 m. numatoma išleisti 4 premjeras:

1.      Kovo 27 d. – Tarptautinę teatro dieną  - 2 dalių spektaklis „Tamsta mokytojas“ pagal Franko McCourto romaną. Režisierė ir inscenizacijos autorė Loreta Liausaitė. Spektaklyje pagal Franko McCourto romaną „Tamsta mokytojas“ pasakojama apie mokytojo kasdienybę Niujorko mokykloje. Čia gyvenimas neramus, triukšmingas ir nenuspėjamas. Klasėje svaidomasi sumuštiniais ir užgauliomis frazėmis, skleidžiasi mokinių ir mokytojų mažosios dramos. Spektaklis skirtas visiems, kurie mokėsi, mokosi ir mokysis, taip pat tėvams, kurių vaikai dar tik eis į mokyklą. Tai spektaklis, atspindintis visuomenės smagratį, per kurį praleidžiamas kiekvienas vaikas ir jaunas žmogus.

Spektakliui sukurti dalį lėšų skiria LR kultūros rėmimo fondas.

2.      Birželio 14 d. – spektaklis „Šventmarė“ pagal Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės apysaką. Režisierius Arvydas Kinderis. Įtaigiai parašyta autobiografinė žavi ir intriguojanti Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės apysaka skatina atkurti veiksmo laiką, vietą, įvardyti vieną kitą mūsų istorijos, kultūros asmenybę. Tai, ką 1937-aisiais autorei teko nužymėti punktyru, šiandien norisi labiau atskleisti, įdėmiau patyrinėti.

Spektaklio sukūrimui dalį lėšų skiria LR kultūros rėmimo fondas.

3.      Rugsėjo 26 d. – 24-ojo teatro sezono atidarymo dieną - monospektaklis „Paslaptingoji Koko Šanel“. Režisierė Dalia Kimantaitė. Spektaklis apie paslaptingiausią, skandalingiausią ir garsiausią Prancūzijos ir pasaulio mados imperijos atstovę Coco Chanel, tapusia Chanel – vieno žinomiausių pasaulio prekinių ženklų istorija ir moterimi, pakeitusia mados pasaulį bei pasiekusia stulbinančių rezultatų.

4.      Gruodžio 26 d. – spektaklis vaikams Samujilo Maršako „Katės namai“. Režisierius Jonas Gaižauskas. Rusų rašytojo ir poeto, vaikų literatūros kūrėjo 1 dalies pasaka vaikams, kurią skaitė ir žavėjosi mūsų tėveliai, seneliai bei proseneliai. Samujilo Maršako kūryba lengvai suvokiama, ji atveria kiekvieno sielą ir sujudina subtiliausias sąžinės kerteles.

 

FESTIVALIS

 

2013 m. lapkritį Alytaus miesto teatras organizuos antrąjį profesionaliųjų teatrų komedijų festivalį Tegyvuoja komedija. Tai vienintelis profesionaliųjų teatrų komedijos žanro festivalis Lietuvoje, skirtas ne tik Alytaus miesto, bet ir viso Pietų Lietuvos regiono gyventojams. Šiame konkursiniame festivalyje dalyvaus šeši–aštuoni profesionalieji Lietuvos teatrai. Planuojama, kad visi spektakliai vyks didžiojoje teatro salėje, kurioje telpa 500 žiūrovų, tad galimybę pamatyti norimus spektaklius turės 3000 teatro meno gerbėjų. Festivalio programą numatoma pradėti dar rugsėjo mėnesį su lauko renginiais Alytaus mieste, jei bus gautas papildomas finansavimas festivaliui iš LR kultūros ministerijos kultūros ir rėmimo fondo. Alytaus miesto savivaldybė festivaliui organizuoti skyrė 10000 Lt.

 

SOCIALINĖS PROGRAMOS

 

2013 m. planuojama rengti teatralizuotas lauko akcijas įvairiose miesto erdvėse ir tokiu būdu pristatyti miesto bendruomenei vienintelio regione teatro veiklą, sudaryti galimybę sudominti teatriniais renginiais kuo didesnę gyventojų dalį.

Balandžio 30 d. Alytaus miesto teatras planuoja parodyti spektaklį socialiai remtiniems žmonėms. Šį projektą Alytaus miesto teatras inicijuoja kartu su Alytaus miesto socialinių paslaugų centru ir Alytaus dekanatu. 2013 m. teatras toliau bendradarbiaus su VšĮ „Tėviškės namai“, Alytaus psichikos sveikatos centru, Alytaus miesto socialinių paslaugų centru, Alytaus dekanatu, Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos Dienos centru. Šių ištaigų globojamoms socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms suteikiama galimybė nuolat  nemokamai lankytis teatro kultūriniuose renginiuose.

 

EDUKACINĖ VEIKLA

 

2013 m. Alytaus miesto teatras toliau vykdys tęstinę edukacinę programą „Teatronautas 2013“. 6 dalių programa skirta šviesti ir lavinti mokinių teatro meno suvokimą, tokiu būdu ugdant bei formuojant jaunąją žiūrovų kartą. Šios programos metu vaikai ir jaunuoliai žaismingu, lengvai suprantamu būdu supažindinami su sudėtinėmis teatro pastatymo dalimis: kostiumu, scenografija, grimu, vaidybos elementais, apšvietimu, garsu ir kt., tuo siekiant padėti jauniesiems teatro žiūrovams suvokti spektaklio kūrybinį procesą, aktoriaus profesijos ypatumus.

 

GASTROLĖS

 

2013 m. Alytaus miesto teatras planuoja gastroles šiuose miestuose:

 

Sausio mėn.

17 d. Lazdijų kultūros centras

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Raganius” pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

23 d. Kauno mažasis teatras

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Tūla arba okupuota šalis“ pagal J. Kunčiną. Rež. L. Liausaitė

 

29 d. Domino“ teatras, Vilnius

12 val. „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė

19 val. Brendimo kančios“ pagal S. Tounsend. Rež. D. Kimantaitė

 

Vasario mėn.

7 d. Kauno valstybinis dramos teatras

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

26 d. Panevėžio J. Miltinio dramos teatras

13 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Užėjo lietuvis!..“ pagal Juozo Erlicko kūrybą. Rež. V. Niauronytė, D. Kimantaitė.

Varėnos kultūros centras

12 val. Ambrozijus, Purkius ir.. pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. Brendimo kančios“ pagal S. Tounsend. Rež. D. Kimantaitė.

 

Kovo mėn.

5 d. Lietuvos rusų dramos teatras

11 val. „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė.

19 val.Užėjo lietuvis!..“ pagal Juozo Erlicko kūrybą. Rež. V. Niauronytė, D. Kimantaitė.      

 

13 d. Trakų kultūros centras

18 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

Teatras Menas, Panevėžys, Kamerinių teatrų festivalis

18 val. Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“. Režisierė L. Liausaitė.

 

30 d. Kauno kultūros centras „Tautos namai“

17 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

Balandžio mėn.

2 d. Šalčininkų kultūros centras

11 val. „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė.

18 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

10 d. Šiaulių dramos teatras

13 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

16 d. Varėnos kultūros centras

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Tamsta mokytojas“ pagal Franką McCourtą. Režisierė L. Liausaitė.

 

30 d. Kauno kultūros centras „Tautos namai“

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. „Tamsta mokytojas“ pagal Franką McCourtą. Režisierė L. Liausaitė.

 

Gegužės mėn.

Klaipėdos valstybinis muzikinis dramos teatras

„Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė.

 „Tamsta mokytojas“ pagal Franką McCourtą. Režisierė L. Liausaitė.

 

Vilkaviškio kultūros centras

11 val. „Mauglis“ pagal R. Kiplingą. Rež. A. Mažeika.

18 val..Užėjo lietuvis!..“ pagal Juozo Erlicko kūrybą. Rež. V. Niauronytė, D. Kimantaitė.

 

Spalis

Varėnos kultūros centras, D. Tamulevičiūtės festivalis

18 val. Užėjo lietuvis!..“ pagal Juozo Erlicko kūrybą. Rež. V. Niauronytė, D. Kimantaitė.

 

Ukmergės kultūros centras, kamerinių teatrų festivalis „Camera Obscura“

18 val. „Kainas ir Abelis. Kasdienė mirtis“. Režisierė L. Liausaitė.

 

Mažeikių kultūros centras

13 val. „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė.

18 val. „Tamsta mokytojas“ pagal Franką McCourtą. Režisierė L. Liausaitė.

 

Lapkritis

Prienų kultūros centras

13 val. „Lakštingala“ pagal O. Vaildą. Režisierė L. Liausaitė.

18 val. „Raganius pagal V. Krėvę-Mickevičių. Rež. D. Kimantaitė.

 

Domino“ teatras, Vilnius

12 val. „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“ pagal K. Kolodį. Režisierė L. Liausaitė.

18 val. „Tamsta mokytojas“ pagal Franką McCourtą. Režisierė L. Liausaitė.

 

Lazdijų kultūros centras

12 val. „Ambrozijus, Purkius ir... pagal Sigutę Ach. Režisierė I. Pilvelytė.

18 val. Užėjo lietuvis!..“ pagal Juozo Erlicko kūrybą. Rež. V. Niauronytė, D. Kimantaitė.

 

Alytaus miesto teatras 2013 m. ketina dalyvauti šiuose teatro festivaliuose Lietuvoje: Dalios

Tamulevičiūtės festivalyje Varėnoje, kamerinių spektaklių festivalyje „Camera Obscura“ Ukmergėje, kamerinių spektaklių festivalyje Panevėžyje, teatrų festivalyje „Kauno rampa 2013“, skirtame Tarmių metams.

 

 

DALYVAVIMAS VALSTYBINĖSE, TAUTAI SVARBIŲ IŠKILIŲ ASMENYBIŲ IR MIESTO ŠVENTĖSE

 

Alytaus miesto teatras nuolat dalyvauja Alytaus miesto dienos šventės renginiuose bei valstybinių švenčių ir įsimintinų datų minėjimuose.

 

 

Direktorius                                                                                          Vidmantas Ežerskis

Į pradžią