Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-80 2013-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   

 

 SPRENDIMAS   

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ

 

 2013 m.  balandžio 25 d.  Nr.T-80

Alytus

 

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimu Nr. T-266 patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 10 ir 11 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

                        1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitoms (pridedama).

                        2. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui viešai informuoti apie sprendimo 1 punkte nurodytas ataskaitas gyventojus, paskelbiant jas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale iki 2013-05-01.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

Į pradžią