Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-144 2013-03-13
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ IR LĖŠŲ ŠIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI PASKIRSTYMO SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS  PROJEKTŲ IR LĖŠŲ ŠIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI PASKIRSTYMO SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

 

2013 m. kovo 13 d. Nr. DV-144

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-9 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. biudžeto tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės kultūros projektų atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. DV-712, Alytaus miesto savivaldybės bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų atrankos komisijos darbo reglamentu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. DV-756, ir atsižvelgdamas į Projektų atrankos komisijos posėdžio 2013 m. kovo 7 d.  protokolą Nr. KP3-5,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2013 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų sąrašą ir lėšų šiems projektams vykdyti paskirstymo sąrašą (pridedamas).

 

Administracijos direktorius                                                                                               Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. DV-144

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO

PROGRAMOS PROJEKTŲ IR LĖŠŲ ŠIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI PASKIRSTYMO SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Reg. Nr.

Projekto pateikėjas ir vadovas

Projekto pavadinimas

Skirta, Lt

1.          

KK-3

VšĮ „Argostudio“

 (vad. T. Sutkaitis)

Tarptautinis senųjų amatų, archainės muzikos ir karybos festivalis „Jotvos vartai“

25000

2.          

KK-11

Alytaus kraštotyros muziejus (dir. A. Jakunskienė)

,,Grikių šventė“

6000

3.          

KK-18

Alytaus kraštotyros muziejus (dir. A. Jakunskienė)

,,Muziejų naktis 2013“

3000

4.          

KK-31

Alytaus Afganistano karo veteranų klubo muziejaus veikla ir plėtra (vad. A. Kačkauskas)

Muziejaus veikla

2000

5.          

KK-55

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(dir. G. Bulgakovienė)

,,20 metų drauge: susipažinkime iš naujo“

1000

6.          

KK-53

Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

(dir. G. Bulgakovienė)

,,Kas pasakė, kad skaityti nuobodu ir nemadinga“

1000

7.          

KK-34/1

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

(dir. V. Simanauskas)

Dainavos šalies muzikos festivalis ir profesionalios muzikos koncertų sezonas Alytaus mieste

10000

8.          

KK-34/2

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (dir. V. Simanauskas)

Eglutės įžiebimo šventė

12071,59

9.          

KK-34/3

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

(dir. V. Simanauskas)

Amfiteatro atidarymo šventė

10000

10.      

KK-34/4

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

(dir. V. Simanauskas)

V cirko festivalis

1000

11.      

KK-34/5

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

(dir. V. Simanauskas)

„AKKC Joninės“ ir „Ona – Liepos karalienė“

5600

12.      

KK-34/6

 

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

(dir. V. Simanauskas)

Tarmiška šventė ,,Dar ciktai dar...“, skirta Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai

1500

13.      

KK-47

Alytaus miesto teatras (dir. V. Ežerskis,

rež. A. Kinderis)

Teatro festivalis „Tegyvuoja komedija!“

10000

14.      

KK-70

Asociacija Alytaus miesto mokyklinių teatrų koordinacinis centras (vad. J. Gaižauskas)

Teatro miniatiūrų festivalis ,,Akimirkos“

4000

15.      

KK-14

Alytaus jaunimo centras (dir. R. Vilkelienė)

Tegyvuoja teatras (Respublikinis mėgėjų teatrų apdovanojimų renginys)

2000

16.      

KK-7

VšĮ Alytaus lėlių teatras ,,Aitvaras“

(vad. L. Skruibienė)

Ilgalaikė lėlių teatro kūrybinės veiklos programa

6000

17.      

KK-21

Alytaus dailės mokykla (dir. R. Diržys,

vad. A. Stasionytė)

Alytaus dailės mokyklai – 35

1000

18.      

KK-58

Alytaus dailiųjų amatų mokykla (dir. A. Švirmickas, vad. Ž. Sinkevičius)

Alytiškių susitikimai fotografijose

1000

19.      

KK-42

Asociacija ,,Alytaus fotografų klubas

(vad. S. Šmigelskas)

Miesto kultūrinės veiklos viešinimas ir populiarinimas

2000

20.      

KK-22

Asociacija Sambūris ,,Erdvės“ (L. Liausaitė,

vad. R. Diržys)

Alytaus (meno streiko) bienalė

2000

21.      

KK-23

Asociacija Sambūris ,,Erdvės“ (vad. L. Liausaitė)

Parodos teatro galerijoje ,,Mažoji fojė“

4000

22.      

KK-64

VšĮ ,,Egarta“ (dir. E. Grinius)

Vizualus menas „Alytus 2013“

6000

23.      

KK-72

Asociacija ,,A Priori Projektai“ (vad. D. Babijonas)

,,Alternatyvus Alytus“

4000

24.      

KK-68

Asociacija ,,3 A Studija“ (vad. A. Abromavičius)

,,3 A: Alytaus audio archyvas (1968–2013)

5000

25.      

KK-12

Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė (vad. S. Valatkevičius)

,,Tiltas tarp praeities ir ateities“ (A. Antanavičiaus dainų albumas ir pristatymo renginiai)

  5000

26.      

KK-27

VšĮ ,,Tėviškės namai“ (vad. E. Balaika)

Senamiesčio vakarai

3000

27.      

KK-61

VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras

(dir. L. Trainavičienė)

Bendruomeniškumo puoselėjimas organizuojant kalendorines šventes Alytaus miesto bendruomenės centre

1000

28.      

KK-25

Alytaus jaunimo centras (dir. R. Vilkelienė,

vad. A. Ramanauskaitė)

,,Tegyvuoja šeimynėlė“ (Tarptautinė šeimos diena)

2000

29.      

KK-40

Asociacija Alytaus rusų kultūros draugija ,,Malachit“ (N. Krakovskaja)

Lietuvos tautų festivalis ,,Kultūrų tiltai 2013“

10000

30.      

KK-39

Asociacija Alytaus rusų kultūros draugija ,,Malachit“ (N. Krakovskaja)

Rusų kultūros sklaida Lietuvoje

1000

31.      

KK-69

Asociacija Alytaus tautinių mažumų kultūros centras (vad. I. Stasiukyniene, I. Babrauskienė)

,,Išsaugoti kultūrą – išsaugoti save“

2000

32.      

KK-49

Pagyvenusių žmonių asociacijos Alytaus miesto skyrius (vad. B. Volertienė)

,,Senjorų akimirkos“

1000

33.      

KK-2

Asociacija Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“ (vad. J. Dimša)

„Po Tėviškės dangum“

4000

34.      

KK-52

Alytaus neįgaliųjų draugija (J. Kamičaitienė)

Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos minėjimas

1900

35.      

KK-8

Asociacija Kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“ (vad. V. Ežerskis)

„Alytaus miestelėnai“

   6000

36.      

KK-50

Asociacija Alytaus chorinės muzikos studija ,,Putinas“ (vad. J. V. Pavilonis)

Koncertas ,,Putinas 1973–2013“ (40-mečio jubiliejus)

4000

37.      

KK-51

Asociacija Alytaus chorinės muzikos studija ,,Putinas“ (vad. J. V. Pavilonis)

Alytaus mišraus choro ,,Putinas“ 2013 m. kūrybinė programa

7000

38.      

KK-29

Asociacija „Oranžinis choras“ (L. Bernatavičienė, M. Jakimavičius)

Oranžinio choro veiklos 2013 metų programa

4000

39.      

KK-35

Asociacija Alytaus miesto liaudies muzikos studija „Varsa“ (vad. V. Simanauskas)

Liaudies muzikos studijos „Varsa“ 2013 m. programa

6000

40.      

KK-16

Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus filialas (vad. S. Tamašauskienė)

,,Lietuvos atminties aidai“ (choro ,,Atmintis“ veikla)

6000

41.      

KK-43

Asociacija Alytaus styginių kvartetas

(vad. D. Martikonytė)

Alytaus styginių kvarteto kūrybinės veiklos 2013 m. programa

3000

42.      

KK-48

Asociacija Alytaus styginių kvartetas

(D. Martikonytė, vad. D. Platūkis)

„Alytus groja džiazą“

6000

43.      

KK-65

Asociacija Alytaus liaudies meno studija „Dainava“ (vad. P. D. Plytnikienė)

2013 m. kūrybinės veiklos programa

35000

44.      

KK-66

Asociacija Alytaus liaudies meno studija „Dainava“ (vad. P. D. Plytnikienė)

IX tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Ateik, saulute, su pyragais“

3000

45.      

KK-67

Asociacija Alytaus liaudies meno studija „Dainava“ (vad. P. D. Plytnikienė)

Tarptautinis žiemos folkloro festivalis „Atvažiuoj Kalėdos“

6000

46.      

KK-74

VšĮ „Laisvalaikio mozaika“ (vad. V. Jurkonytė)

Kalėdinė šieno skulptūrų paroda ,,Tyli pasaka“

3000

47.      

KK-57

Alytaus dailiųjų amatų mokykla (dir. A. Švirmickas)

Kalėdinė mugė: tradicinė mugė po Kalėdų eglute

2000

48.      

KK-41

Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius (vad. A. Lampickienė)

Tautodailės puoselėjimas ir sklaida

6000

49.      

KK-17

Asociacija ,,Dzūkų kultūros draugė“

(vad. D. Pledienė, proj. vad. A. Jakunskienė)

,,Žurnalas ,,Dainava“ – dzūkų etninio savitumo garantas“

2000

50.      

KK-5

UAB „Alytaus radijas“ (dir. L. Ramanauskas,

vad. V. Ramanauskaitė)

Radijo laidų ciklas „Dzūkų seklytėlė“

6000

Iš viso:

255000

2013 m. gruodžio 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-866 redakcija

________________________

 

 

 

Į pradžią