Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-36 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeista lentelės 26 eilutė

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS

 

 2013 m. vasario 28 d. Nr. T-36 

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 9 straipsnio 2 dalies 4 punktu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Tvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus lentelę (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja iki 2013-12-31.

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas          

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d.

sprendimu Nr. T-36

                                                                                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės įstaigos pavadinimas

Didžiausias leistinas pareigybių skaičius

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis

28,74

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Pasaka

40,39

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

39,01

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Nykštukas“

36,75

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė

45,80

6.

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis

36,89

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis

40,89

8.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis

43,94

9.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

46,39

10.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis

39,53

11.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė

40,89

12.

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

43,49

13.

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas

44,14

14.

Alytaus „Drevinuko“ mokykla-darželis

45,64

15.

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis

58,59

16.

Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

20,00

17.

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla

21,00

18.

Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

64,75

19.

Alytaus Piliakalnio pagrindinė mokykla

27,08

20.

Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

31,40

21.

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla

34,25

22.

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

29,83

23.

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

43,00

24.

Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla

36,50

25.

Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla

35,75

26.

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

27,75

27.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

27,75

28.

Alytaus Putinų gimnazija

27,75

29.

Alytaus Jotvingių gimnazija

25,75

30.

Alytaus muzikos mokykla

10,25

31.

Alytaus dailės mokykla

6,50

32.

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

11,75

                      2013 m. rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-205 redakcija

2013 m. rugsėjo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-220 redakcija

________________________

Į pradžią