Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-111 2013-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮSITERPUSIO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

    ĮSAKYMAS  

DĖL ĮSITERPUSIO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO

 

2013 m. vasario 28 d.   Nr. DV-111

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-02 nutarimo Nr. 692  „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimų ir nuomos“ 2.15 punktu (Žin., 1999, Nr. 50-1608; Žin., 2004, Nr. 173-6398), 2010-07-21 nutarimu Nr. 1124 patvirtintu Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašu (Žin., 2010, Nr. 91-4815) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2004-11-26 sprendimu Nr. T-223 patvirtintu Alytaus miesto bendruoju planu,

n u s t a t a u, kad apie 0,16 ha ploto valstybinės žemės sklypas, įsiterpęs  tarp Voveraičių g. 4, Voveraičių g. 4B, Voveraičių 4C, Voveraičių g. 2 žemės sklypų bei Voveraičių gatvės ir valstybinio miško, atitinka įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto sąvoką (teritorijos schema pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas          

______________

 

Į pradžią