Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-920 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS IŠDAVIMO

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS IŠDAVIMO

 

2012 m. gruodžio 20 d. Nr. DV-920

Alytus

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kelių transporto kodekso 8 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 (Žin., 2011-12-13, Nr. 152-7150) patvirtintų Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 24 punktu,

                     i š d u o d u  kelių transporto veiklos licencijos kopiją verstis keleivių vežimu vietinio susisiekimo maršrutais UAB „Vilanta“ pagal priedą.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 


Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2012 m. gruodžio 20  d.

įsakymo Nr. DV-920           

priedas

 

ĮMONIŲ, KURIOMS IŠDUODAMOS KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJŲ KOPIJOS,

SĄRAŠAS

 

Licencijos

kopijos

Nr.

Įmonės

kodas

Įmonės pavadinimas,

adresas

Licencijuojamos veiklos rūšis

Automobilio markė, modelis

Transporto priemonės valstybinis Nr.

Išdavimo data

Galiojimo data

Regis-tracijos Nr.

840-2

150126134

UAB „VILANTA“, Goštauto g. 15, Alytus

Vežti keleivius vietiniais maršrutais

RENAULT/

ACCESS

GFG823

2012-12-19

2016-12-04

LLK-31

 

 

                                                                                   _________________________________________

 

Į pradžią