Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-294 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL JUSTINO GURNEVIČIAUS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JUSTINO GURNEVIČIAUS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO

 

2012 m. gruodžio 20 d.   Nr. T-294

Alytus

 

 

 


                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, Žemės mokesčio įstatymo (Žin., 1992, Nr. 21-612) 8 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Justino Gurnevičiaus 2012-10-25 prašyme išdėstytus motyvus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Neatleisti savivaldybės biudžeto sąskaita Justino Gurnevičiaus nuo 2012 metų žemės mokesčio už 0,2044 ha žemės sklypą (kadastrinis Nr. 1101/0001:12), esantį Putinų g. 27, Alytuje, kadangi žemės savininkas turi galimybę prisijungti prie miesto geriamojo vandens tiekimo tinklų, taip pat Alytaus pramonės parko įkūrimo darbai neturėjo įtakos prašyme nurodytiems motyvams.

                      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią