Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-288 2012-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ADMINISTRACIJOS VADOVO

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ADMINISTRACIJOS VADOVO

 

 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. T-288

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109 ir 110 straipsniais, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Alytaus miesto tarybos 2012-11-30 sprendimą Nr. T-286 „Dėl darbo sutarties nutraukimo su V. Kučinsku“ Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Arvydą Brazaitį laikinai eiti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigas, iki viešojo konkurso tvarka bus paskirtas šios įstaigos direktorius.

2. Taikyti 30 bazinės mėnesinės algos dydžio tarnybinio atlyginimo koeficiantą mokant laikinai einančio viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigas atlyginimą.

3. Pavesti savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti terminuotą darbo sutartį su laikinai einančiu viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus pareigas Arvydu Brazaičiu.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Jurgis Krasnickas            

 

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią