Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-140 2012-06-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pakeistas 2 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

  SPRENDIMAS 

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS

 

 2012 m. birželio 28 d.   Nr. T-140

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 17 straipsniu, 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 196, 197, 198 punktais ir atsižvelgdama į savivaldybės mero teikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegiją savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Tvirtinti savivaldybės tarybos kolegijos sudėtį:

Nerijus Cesiulis – savivaldybės tarybos narys,

Giedrius Čereškevičius – savivaldybės tarybos narys,

Gediminas Daukšys - savivaldybės tarybos narys,

Gediminas Jegelevičius – savivaldybės tarybos narys,

Ona Balevičiūtėsavivaldybės tarybos narė,

Jurgis Krasnickas – savivaldybės meras,

Nijolė Makštutienė – savivaldybės mero pavaduotoja,

Henrikas Šivokas – savivaldybės tarybos narys,

Tadas Čiakas  – savivaldybės tarybos narys.

2014 m. vasario 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-29 redakcija

2014 m. rugsėjo 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-216 redakcija

 

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. T-111 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ ir  2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-128 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kolegijos“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Jurgis Krasnickas

______________

 

Į pradžią