Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-473 2012-06-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

DĖL VISUOMENEI NAUDINGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO

 

2012 m. birželio 22 d. Nr. DV-473

Alytus

 

             Neteko galios 2014 01 23 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-37 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

 

Į pradžią