Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-210 2011-08-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugpjūčio 25 d. Nr. T-210

Alytus

 

                      Neteko galios 2014 06 26 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-174 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

 

Į pradžią