Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-447 2011-06-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ FORMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL LEIDIMO ORGANIZUOTI RENGINĮ FORMOS TVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 29 d. Nr. DV-447

Alytus

 

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-06-01 įsakymu Nr. DV-378 patvirtintų Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių 23 punktu:

         1. Neteko galios.

         2014 m. vasario 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-68 redakcija

 

         2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-08-30 įsakymo Nr. DV-516 „Dėl blankų formų“ 2 punktą.

 

Administracijos direktorė                                                                                              Ona Balevičiūtė

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2011 m. birželio 29 d.

įsakymu Nr. DV-447

 

(Leidimo organizuoti renginį forma)

 

Neteko galios.

2014 m. vasario 4 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-68 redakcija

Į pradžią