Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-140 2011-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIE YRA NENAUDOJAMI ARBA NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ, ARBA YRA NEPRIŽIŪRIMI IR APLEISTI IR JIEMS TAIKOMAS 1 PROCENTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIE YRA NENAUDOJAMI ARBA NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ, ARBA YRA NEPRIŽIŪRIMI IR APLEISTI IR JIEMS TAIKOMAS 1 PROCENTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr._T-140

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti 2012 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus:

1.1. 0,5 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – labai mažų (mikro) įmonių, atitinkančių Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimus (šio nekilnojamojo turto savininkai tai įrodančius dokumentus pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai) nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 1.5 papunktyje);

1.2. 0,65 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – mažų įmonių nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 1.5 papunktyje);

1.3. 0,8 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – vidutinių įmonių nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 1.5 papunktyje);

1.4. 0,9 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – gamybos veiklą vykdančių įmonių, kurios yra didesnės ir neatitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo reikalavimų, nekilnojamajam turtui (išskyrus nekilnojamąjį turtą, nurodytą 1.5 papunktyje);

1.5. 1,0 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės – nekilnojamajam turtui, kuris nepatenka į šio sprendimo 1.1–1.4 papunkčius ir nekilnojamajam turtui, kuris yra nenaudojamas arba naudojamas ne pagal paskirtį, arba yra neprižiūrimas ir apleistas.

2. Tvirtinti Nekilnojamojo turto objektų, kurie yra nenaudojami arba naudojami ne pagal paskirtį, arba yra neprižiūrimi ir apleisti ir jiems taikomas 1 procento mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

Dokumento priedai:
T-140 - DĖL 2012 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO, NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ, KURIE YRA NENAUDOJAMI ARBA NAUDOJAMI NE PAGAL PASKIRTĮ, ARBA YRA NEPRIŽIŪRIMI IR APLEISTI IR JIEMS TAIKOMAS 1 PROCENTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO SUDARYMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią