Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-134 2011-05-26
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITAI

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITAI

 

 2011 m. gegužės 26 d. Nr. T-134

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymo 63 straipsnio 5 punktu (Žin., 1998, Nr.112-3099; Žin., 2004, Nr. 171-6309), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-06-18 nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-227 „Dėl savivaldybių visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos, jos pildymo bei teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-285), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitai (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Feliksas Džiautas

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-134 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITAI (1 PRIEDAS)
T-134 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2010 METŲ ATASKAITAI (2 PRIEDAS)
Į pradžią