Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2011-02-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Negalioja 1.1 papunktis

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMU NR. T-46 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PINIGINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-02-25 SPRENDIMU NR. T-46 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIENKARTINĖS PINIGINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ

 PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

 2011 m. vasario 24 d. Nr. T-42

Alytus

 

Neteko galios 2015 05 28 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-160 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“.

______________

                                                                

Į pradžią