Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-84 2010-02-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Papildytas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, TVIRTINIMO

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS, TVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 12 d. Nr. DV-84

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2010 m. biudžeto tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės kultūros projektų atrankos taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. DV-712, 23 p., atsižvelgdamas į Projektų atrankos komisijos posėdžio 2010 m. sausio 25 d. protokolą,

t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2010 m. bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo programos projektų, kuriems skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos, sąrašą (pridedamas).

 

Administracijos direktoriaus

pavaduotojas, l. e. administracijos

direktoriaus pareigas                                                                                                    Linas Jonas Palionis

______________

 

Alytaus miesto savivaldybė                   

administracijos direktoriaus

2010 m. vasario 12 d.

sakymo Nr. DV-84

priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS,

SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Projekto pateikėjas ir projekto vadovas

Projekto pavadinimas

Skirta tūkst. Lt

 

 

 

 

1.

Asociacija Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyrius, Audronė Lampickienė

Tautodailės dirbtuvės. Nuolatinė ekspozicija.

4,0

 

2.  

Asociacija Alytaus Afganistano karo veteranų klubas, Sigitas Kavaliauskas

Alytaus Afganistano karo veteranų klubo muziejaus plėtra

2,0

3.

Asociacija Alytaus liaudies meno studija „Dainava“,

Danutė Plytnikienė

3.1. 2010 m. kūrybinės veiklos programa;

3.2. V tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Ateik, Saulute, su pyragais“

43,5

3,0

4.

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras,

Vidas Simanauskas

4.1. Etnokultūros veikla Alytuje

4.2. Vaizduojamojo meno parodos AKKC erdvėse

4.3. Dainavos šalies muzikos festivalis

20,75

5,0

4,5

5.  

Asociacija Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, Dainavos apygarda, J. Čeponis

„Dainavos apygardos partizanų takais“

1,0

6.  

Asociacija Dzūkų kultūros draugė, Stasė Nedzinskienė

„Žurnalas „Dainava“ – dzūkų etninio savitumo sklaidos garantas“

2,0

7.  

UAB „Alytaus radijas“, Liudas Ramanauskas

Radijo laidų ciklas „Dzūkų seklytelė“

6,0

8.  

Asociacija kūrybinė studija „Alytaus miestelėnai“,

Vidmantas Ežerskis

„Alytaus miestelėnai“

10,0

9.  

Asociacija salonas ,,Balta varna“, Giedrė Bulgakovienė

,,Imbiero vakarai – 2010“

2,0

10.

Alytaus kraštotyros muziejus, Audronė Jakunskienė

10.1. Renginys „Muziejų naktis“

10.2. Kovo 11 dienos minėjimas

2,0

1,0

11.

Asociacija Alytaus tautinių mažumų kultūros centras,

 Irina Stasiukynienė

2010 m. veiklos programa

2,0

12.

Asociacija Alytaus apskrities literatų klubas „Tėkmė“, Emilija Krušinienė

,,Gedulo ir vilties pripildyta taurė‘‘(Gedulo ir vilties dienos renginys)

0,5

13.

Asociacija sambūris „Erdvės“, Loreta Liausaitė

2010 m. – naujoji vaizduojamojo ir medijų meno komunikacija

5,0

14.

Asociacija Alytaus miesto liaudies muzikos studija „Varsa“, Vidas Simanauskas

2010 m. liaudies muzikos studijos kamerinio choro“Varsa“ programa

12,0

15.

VšĮ „Dzūkų versmė“, Konstancija Čyvienė

2010 m. kūrybinės veiklos programa

3,0

16.

Asociacija Alytaus chorinės muzikos studija „Putinas“, Jonas Vytautas Pavilonis

2010 m. kūrybinės veiklos programa

12,0

17.

Asociacija Alytaus lėlių teatras „Aitvaras“,

Loreta Skruibienė

2010 m. lėlių teatro kūrybinės veiklos programa

 

8,0

18.

Asociacija teatro bendrija „Apartė“, Arvydas Kinderis

18.1. Teatro mokyklos veiklos programa

18.2. Kultūros dienos minėjimo renginys

6,0

3,0

19.

Asociacija Alytaus styginių kvartetas,

Daiva Martikonytė

19.1. Alytaus styginių kvarteto 2010 m. kūrybinės veiklos programa

19.2. „Alytus groja džiazą“ (Alytaus diksilendo 2010 m. kūrybinės veiklos progr.)

6,5

 

5,0

20.

VšĮ Alytaus regioninė televizija

Reportažai apie kultūrą žinių laidoje Dzūkijos televizijos eteryje

6,0

21.

VšĮ Kino studija – A, Robertas Šarknickas

Alytaus jaunimo trumpametražinių filmų festivalis ,,I ir II semestras“

3,0

22.

Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, Sabina Bitinienė

VIII tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Džiaugsmo ašara 2010“

3,0

23.

Asociacija Alytaus šokių studija „Alemana“,

Kęstutis Bernatavičius

Tarptautinis pučiamųjų orkestro festivalis „Dainavos fanfaros 2010“

3,0

24.

Asociacija Alytaus miesto pensininkų bendrija „Bočiai“, Jonas Dimša

,,Po tėviškės dangum“

3,0

25.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyrius

,,Atmink ir išsaugok tai, kas buvo sukurta kovose už Tėvynės laisvę“

3,0

26.

Alytaus miesto teatras, Vidmantas Ežerskis

 Lietuvos Valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-oji.

 

1,0

27.

„A Priori Projektai“

Atminimo projektas

3,5

Iš viso 26 pateikėjai

Iš viso 32 projektai

184,0

2010 m. kovo 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-120 redakcija

2010 m. kovo 10 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-146 redakcija

______________

 

Į pradžią