Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-42 2010-02-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE VYKDOMA PREKYBA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS, SĄRAŠO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE VYKDOMA PREKYBA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS, SĄRAŠO

 

 2010 m. vasario 25 d. Nr. T-42

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 1 dalies 37 punktu, žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 „Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešosiose vietose rekomendacijų aprašo“ (Žin., 2009, Nr. 61-2443; 2009, Nr. 112-4799) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-236 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo“ patvirtintų Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių 11 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Tvirtinti Viešųjų vietų, kuriose vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos, sąrašą (pridedama).

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Česlovas Daugėla

______________

 
PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2010 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. T-42

 

VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE VYKDOMA PREKYBA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS, SĄRAŠAS

 

1. Leidžiama prekiauti Alytaus miesto viešosiose vietose:

1.1. iš automobilių, jų priekabų:

1.1.1. vaisiais, daržovėmis, kita žemės ūkio produkcija, miško gėrybėmis, prieš Kalėdas ir Naujuosius metus – eglutėmis ir jų šakomis automobilių stovėjimo aikštelėse, gatvių atkarpose, netrukdant eismui ir pėstiesiems;

1.1.2. malkomis automobilių stovėjimo aikštelėse Kepyklos g. (prieš pastatą Kepyklos g. 17), Kauno g. (prie pastato Kauno g. 18 / Upelio g. 1), Kalniškės g. (prie Kalniškės g. 2A, šalia metalinių garažų);

1.1.3. gėlėmis, jų puokštėmis, žvakutėmis Lauko g. (automobilių stovėjimo aikštelėje prie pastato Lauko g. 2), prie Daugų g., Klevų g., Savanorių g. ir Užupių kaime esančių kapinių ir kitose automobilių stovėjimo aikštelėse, netrukdant eismui ir pėstiesiems;

1.2. nuo (iš) laikinųjų įrenginių (prekystaliai, vežimėliai, stalai, skėčiai, pakylos, saulėdengės, stoveliai ir kt.) prekiauti ledais, vaisvandeniais, žemės ūkio produkcija, miško gėrybėmis, sezoninėmis prekėmis, dailės ir meno dirbiniais, suvenyrais, spauda ir kitais leidiniais Miesto sodo, Jaunimo parko, Dainų slėnio, Sveikatos tako, aikščių, skverų, prieplaukos, paplūdimių, slidinėjimo trasos ir kt. teritorijose, netrukdant eismui ir pėstiesiems.

2. Leidžiama prekiauti ir teikti paslaugas kioskuose, paviljonuose, iš autopriekabų-namelių, specializuotų automobilių – parduotuvių, stovinčių nustatytoje vietoje, suderinus su Architektūros ir urbanistikos skyriumi.

3. Leidžiama teikti paslaugas (dviračių, riedučių, elektromobilių, plaukiojimo, slidinėjimo ir kito sezoninio inventoriaus nuoma) Miesto sodo, Jaunimo parko, Dainų slėnio, Sveikatos tako, aikščių, skverų, prieplaukos, paplūdimių, slidinėjimo trasos teritorijose, netrukdant eismui ir pėstiesiems.

4. Leidžiama prekiauti ir teikti paslaugas komercinių renginių organizavimo metu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-07-14 sprendimu Nr. T-189 „Dėl vietinių rinkliavų“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų 9 punktu nustatytose vietose.

2011 m. liepos 14 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-190 redakcija

______________

 

Į pradžią