Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Nėra Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-181 2009-09-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Iš dalies pakeistas Pakeistas 1.2 papunktis Pakeistas 2.9 punktas

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Naujda redakcija:

2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-190 redakcija

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-181

Alytus

 

                      Neteko galios 2017 06 29 Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-228 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią