Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-382 2008-05-10
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

 2008 m. gegužės 10 d. Nr. DV-382

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 5 dalies 2 punktu, Želdynų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3215) 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtinta Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu (Žin., 2008, Nr. 17-611) ir atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-04-18 įsakymą Nr. DV-330 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“:

1. Neteko galios.

2014 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-189 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. DV-126 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatų tvirtinimo“.

 

Administracijos direktorius                                                                                               Feliksas Džiautas

______________

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m. gegužės 10 d.

įsakymu Nr. DV-382

 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS KOMISIJOS NUOSTATAI

 

Neteko galios.

2014 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-189 redakcija

Į pradžią