Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-352 2008-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. DV-801 PANAIKINIMO IR GEODEZINĖS, TOPOGRAFINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS BEI GEOREFERENCINĖS INFORMACIJOS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 ĮSAKYMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. DV-801 PANAIKINIMO IR GEODEZINĖS, TOPOGRAFINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS BEI GEOREFERENCINĖS INFORMACIJOS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

 

 2008 m. balandžio 29 d. Nr. DV-352

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29(1) straipsnio 2 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio 2 punktu,

1. Neteko galios.

2013 m. lapkričio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-805 redakcija

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. DV-801 „Dėl geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei georeferencinės informacijos išdavimo, naudojimo ir priėmimo taisyklių, prašymo ir leidimo formų patvirtinimo“.

 

Administracijos direktorius                                                                                          Feliksas Džiautas

______________

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2008 m. balandžio 29 d.

įsakymu Nr. DV-352

 

GEODEZINĖS, TOPOGRAFINĖS IR KARTOGRAFINĖS MEDŽIAGOS BEI GEOREFERENCINĖS INFORMACIJOS IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR PRIĖMIMO TAISYKLĖS

 

Neteko galios.

2013 m. lapkričio 22 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-805 redakcija

Į pradžią