Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-98 2006-05-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 SPRENDIMAS

 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO

 

 2006 m. gegužės 25 d. Nr. T-98

Alytus

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 48 punktu, Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti:

1. Alytaus miesto savivaldybės teritorijos tyliąsias viešąsias zonas:

1.1. viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės teritorija;

1.2. ikimokyklinių ir švietimo įstaigų teritorijos.

2. Jaunimo parko, Kurorto parko, Vidzgirio botaninio draustinio ir Alytaus piliakalnio teritorijas tyliąja gamtos zona.

3. Tyliosiose gamtos zonose visą parą maksimalus garso lygis leidžiamas iki 55 dBA, o kitose tyliosiose viešosiose zonose garso lygis leidžiamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-09-03 įsakymu Nr. V-520 patvirtintą higienos normą HN 33-1:2003 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo metodikos bendrieji reikalavimai“.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Kirkliauskas

______________

 

Į pradžią