Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2019-01-30
Priėmimo data iki: 2019-01-30
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 58 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-24 SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-133 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
3. DĖL ĮSTAIGOS VADOVO KADENCIJOS NUSTATYMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO IR KAI KURIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
6. ŠVIETIMO PROGRAMA
7. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
8. SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
9. KULTŪROS PROGRAMA
10. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
11. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
12. EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMA
13. INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA
14. TURTO VALDYMO IR PLĖTROS PROGRAMA
15. URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA
16. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
17. DĖL UAB „VEKTRONA“ ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS, BESIKURIANTIEMS ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-11-29 SPRENDIMO NR. T-335 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI“ PAKEITIMO
20. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURUI
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
23. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE
24. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ ĮSIGIJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
27. DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ SUTARČIAI
28. DĖL ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ MAITINIMO IR MEDIKAMENTŲ IŠLAIDŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-321 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
30. DĖL VŠĮ ALYTAUS POLIKLINIKOS MOKAMOS PASLAUGOS – GRIPO TESTO KAINOS NUSTATYMO
31. DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
32. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
33. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO
34. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
35. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
36. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
37. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
38. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
39. DĖL ALYTAUS MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU-EKOLOGINIU POŽIŪRIU SCHEMŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
40. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1997-12-04 SPRENDIMO NR. 739 „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ IR ADRESŲ TVIRTINIMO“ 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
41. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1998-06-11 3 ŠAUKIMO TARYBOS 13 POSĖDŽIO SPRENDIMO „DĖL URBANISTINIŲ-EKOLOGINIŲ BEI KOMERCINIŲ KOEFICIENTŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
42. DĖL ALYTAUS MIESTO VALDYBOS 1994-02-23 POTVARKIO NR. 22-V „DĖL ŽEMĖS MOKESČIŲ KOREGUOJANČIŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL ALYTAUS MIESTO TARYBOS 1991 03 22 ŠAUKIMO TARYBOS 4 SESIJOS SPRENDIMO NR. 94 „DĖL ŽEMĖS MOKESČIO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2018 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
48. DĖL PRITARIMO LIETUVOS UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
49. DĖL UŽIMTUMO DIDINIMO 2019 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
50. DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMIS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis