Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2017-01-26
Priėmimo data iki: 2017-01-26
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 37 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-14 SPRENDIMO NR. T-131 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮPAREIGOJIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-06-16 SPRENDIMO NR. T-178 "DĖL PRITARIMO BUVUSIOS PRAMONINĖS TERITORIJOS PRAMONĖS G. 1, ALYTUJE, PRITAIKYMO VERSLO VYSTYMUI IR PLĖTRAI PROJEKTUI" PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
6. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-30 SPRENDIMO NR. T-312 "DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
10. DĖL PRITARIMO VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖJE PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
11. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINEI
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-65 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2017 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-234 "DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDRABUČIUOSE NUOMOS TVARKOS APRAŠO" PAPILDYMO
17. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
18. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A NUOMOS VŠĮ "LT IMPERATOR"
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12 2004-07-01 PANAUDOS SUTARTIES NR. NS-13 PRATĘSIMO
21. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "JUODAS MEDIS" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
22. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "LUXE POOLS" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 14, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO- 2 PRIEDAS
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-242 "DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-190 "DĖL ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
28. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
29. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 26-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-11-29 SPRENDIMO NR. T-283 "DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
31. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PEDAGOGO DARBO LAIKO TRUKMĖS SUDERINIMO
32. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO
33. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 "DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS NAUJOS REDAKCIJOS ĮSTATAMS IR ĮGALIOJIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
34. DĖL ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-288 "DĖL "VILTIES" MOKYKLOS-DARŽELIO, ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" 1.2 PAPUNKČIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
36. DĖL ĮGALIOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJAS
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-01-31 SPRENDIMO NR. T-18 "DĖL ĮGALIOJIMO ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJUI V. VALŪNUI IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTŲ SKYRIMO KOMISIJŲ NARIAIS Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BEI VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJAS" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS