Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-10-27
Priėmimo data iki: 2016-10-27
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 32 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 23-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL VII RESPUBLIKINIŲ TRUMPOSIOS PROZOS SKAITYMŲ JURGIO KUNČINO ATMINIMUI "IMBIERO VAKARAI" PREMIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR ATSISKAITYMO BŪDO NUSTATYMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-30 SPRENDIMO NR. T-247 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR MĖNESIO PASLAUGŲ KAINŲ SPORTO ŠAKŲ ORGANIZUOTŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-5 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-11 SPRENDIMO NR. T-35 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
10. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS INFRASTRUKTŪRA" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO - PRIEDAS
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-02-26 SPRENDIMO NR. T-21 ,,DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI" VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-03-30 SPRENDIMO NR. T-69 "DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ" PAPILDYMO
14. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI ALYTAUS MIESTE ESANČIUS MIŠKO ŽEMĖS (MIESTŲ MIŠKŲ PRIEŽIŪRAI, APSAUGAI IR TVARKYMUI) SKLYPUS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
16. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
18. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 3 PRIEDAS
19. DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 4 PRIEDAS
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-352 "DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
22. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-351 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
24. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ NUSTATYMO 2017 M.
25. DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOJE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ
26. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "LAUKGUSTA" INVESTICIJŲ SUTARTIES PAKEITIMUI
27. DĖL UAB "SAUKESTA" ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
28. DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO ALYTAUS MIESTE 2017-2020 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
29. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PEDAGOGŲ DARBO LAIKO TRUKMĖS SUDERINIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-76 "DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO" PAKEITIMO
31. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ SAUGAUS EISMO KLASĖS MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "OBELĖLĖ" DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO