Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-03-03
Priėmimo data iki: 2016-03-03
Rasta dokumentų: 26 Rodyti po:
1. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 16-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO Nr. T-97 "DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS IR JOS SĄMATOS PATVIRTINIMO
4. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2016 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI
5. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2016 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI (PRIEDAS)
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-160 "DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-192 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ NUOMOS SĄLYGŲ VERTINIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMONR. T-333 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-10-08 SPRENDIMO NR. T-207 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO
11. DĖL UAB "ANTRITEKSA" ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
13. DĖL SUTIKIMO REGISTRUOTI BUVEINĘ DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS PASTATE S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 27, ALYTUJE
14. DĖL LEIDIMO SUBNUOMOTI NEGYVENAMĄJĄ PATALPĄ
15. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO BŪSTO PARDAVIMO
16. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-11-19 SPRENDIMO NR. T-360 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VINGIO G. 15A, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS" PAKEITIMO
18. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, ESANČIO BIRUTĖS G. 5, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
19. DĖL PRITARIMO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMUI
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-24 SPRENDIMO NR. T-109 "DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO PROJEKTO "DRAUGŲ PASAULIS" ĮGYVENDINIMUI 2016 METAIS ALYTUJE, DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS" PAKEITIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL LICENCIJOS VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS IŠDAVIMO
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO TVIRTOVĖS G. 20, ALYTUJE, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
25. DĖL 2016 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS 03.01.02.01 ir 03.01.02.03 PRIEMONIŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTŲ TVIRTINIMO
26. DĖL 2016 M. JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 06.01.01.01 PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO