Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2016-01-28
Priėmimo data iki: 2016-01-28
Rasta dokumentų: 58 Rodyti po:
1. DĖL PRITARIMO ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
2. DĖL VŠĮ ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIREKTORĖS REGINOS VILKELIENĖS ATŠAUKIMO IR DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
3. DĖL STRATEGINIO PLANAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2015-09-24 POTVARKIO NR. M-43 PAKEITIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-249 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODIKOS TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
6. PRIEDAS-2016–2018 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO APLINKOS ANALIZĖ
7. 02 ŠVIETIMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA
8. 04 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMA
9. 05 SOCIALINĖS APSAUGOS PROGRAMA
10. 06 JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
11. 07 SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA
12. 08 VERSLO SKATINIMO PROGRAMA
13. 11 ES LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
14. 12 URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMA
15. 13 INFORMACINĖS SISTEMOS DIEGIMO IR TOBULINIMO PROGRAMA
16. 14 APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA
17. 15 TURTO VALDYMO PROGRAMA
18. PRIEDAS-2016-2017 M. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PLANAS
19. 01 SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMA
20. 03 BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMA
21. 09 SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMA
22. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2016 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
23. DĖL PRITARIMO UAB "ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI" STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMUI
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-246 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2016-2018 METŲ PERSPEKTYVINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
26. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO ĮSTATŲ, PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. KOVO 27 D. SPRENDIMU NR. T-72 "DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-30 SPRENDIMO NR. T-219 "DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2-12 2004-07-01 PANAUDOS SUTARTIES NR. NS-13 PRATĘSIMO" PAKEITIMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-08-27 SPRENDIMO NR. T-245 "DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
30. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-26 SPRENDIMO NR. T-92 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ LIKUČIO PERVEDIMO
31. MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 14-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
32. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB "LAUKGUSTA" INVESTICIJŲ SUTARČIAI
33. DĖL ŽEMĖS SKLYPO LANKŲ G. 12, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI VALSTYBINĖS ŽEMĖS PANAUDOS SUTARTIS
35. DĖL VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
36. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
37. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
38. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ TVIRTINIMO
39. DĖL ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINOS DEDAMŲJŲ) GALIOJIMO LAIKOTARPIO
40. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI
41. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-10 "DĖL IŠMOKŲ VAIKAMS TEIKIMO ASMENIMS, PATYRUSIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO 2016-2018 METŲ NEGALIOS STRATEGIJOS
43. DĖL PRITARIMO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS SISTEMOS PERTVARKOS 2016-2020 METŲ VEIKSMŲ PLANUI
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-29 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO" PAKEITIMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2016 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
47. DĖL PRITARIMO PROJEKTO, TEIKIAMO FINANSINEI PARAMAI GAUTI PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2015 M. SĄMATOS DETALIOJO PLANO PRIEMONĘ, ĮGYVENDINIMUI
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
49. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-304 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO
50. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis