Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2015-08-27
Priėmimo data iki: 2015-08-27
Padalinys: Taryba
Rasta dokumentų: 25 Rodyti po:
1. DĖL NAUJOS SUDĖTIES ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO
3. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-05-24 SPRENDIMO NR. T-117 „DĖL NAUJŲ ABONENTŲ, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, PRIJUNGIMO PRIE VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
5. DĖL VIEŠOJO GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO PASKYRIMO
6. DĖL PRITARIMO UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATAMS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMUI, DELEGAVIMO Į STEBĖTOJŲ TARYBĄ
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ VEIKLOS IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO, SENIŪNAIČIO VEIKLOS IŠLAIDŲ DYDŽIO NUSTATYMO
9. DĖL 2015 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO MONUMENTALIOSIOS DAILĖS KŪRINIŲ STATYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
11. DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
12. Sprendimo priedas-DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
13. DĖL PRITARIMO PROJEKTAVIMUI IR PROJEKTAVIMO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJŲ VYKDYMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 5-ŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ PIRMINIO ŠAUDYMO PAGRINDŲ IR ELGESIO SU GINKLAIS MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-01-30 SPRENDIMO NR. T-26 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-100 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO 2015 METŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
18. DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2014 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO
19. Sprendimo priedas-DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO 2014 METŲ ATASKAITOS TVIRTINIMO
20. DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO NEKILNOJAMOJO TURTO VINGIO G. 7A, NAUJOJOJE G. 32, VOLUNGĖS G. 28, LIKIŠKĖLIŲ G. 14, ALYTUJE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
21. DĖL PATALPŲ JIEZNO G. 1, ALYTUJE, PERĖMIMO
22. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
23. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO TVIRTINIMO
24. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS PARKAI“
25. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PANAUDOS