Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-06-26
Priėmimo data iki: 2014-06-26
Rasta dokumentų: 19 Rodyti po:
1. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE SKAIČIAUS NUSTATYMO
2. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2013 – 2014 METŲ SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ATASKAITAI
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2014–2015 METŲ SEZONINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
4. DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO MENO TARYBĄ
5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMO, PANAUDOJANT ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIUS, PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
6. DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMO, PANAUDOJANT UAB "LITESKO" ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS ŠALTINIUS, PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
7. DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-28 SPRENDIMO NR. T-139 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 2.1 PAPUNKČIO PAKEITIMO
9. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMO NR. T-17 „DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS KOGENERACINĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMO ENERGIJAI GAMINTI, PANAUDOJANT KIETĄJĮ ATGAUTĄ KURĄ, SAUSĄJĮ DUMBLĄ IR BIOMASĘ
11. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „SALDIS“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
12. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NAUJOJOJE G. 52, ALYTUJE, PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS
14. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
15. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
16. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" NUOSTATŲ TVIRTINIMO
17. DĖL PRITARIMO LIETUVOS KARIUOMENĖS KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DAINAVOS APYGARDOS 1-OSIOS RINKTINĖS, LIETUVOS KARIUOMENĖS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO, LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS KARININKO ANTANO JUOZAPAVIČIAUS ŠAULIŲ 1-OSIOS RINKTINĖS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
18. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
19. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI