Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-05-29
Priėmimo data iki: 2014-05-29
Rasta dokumentų: 30 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS SKYRIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-31 SPRENDIMO NR. T-116 "DĖL NAUJOS SUDĖTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ REORGANIZAVIMO GALIMYBIŲ ĮVERTINIMO KOMISIJOS" 2 PUNKTO PAKEITIMO
3. DĖL LEIDIMO TOMUI STUPURIUI DIRBTI PROJEKTO VADOVU
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ PREMIJŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR MĖNESIO PASLAUGOS KAINOS SPORTO ŠAKŲ GRUPIŲ SPORTININKAMS TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO 22.2, 30, 32.8, 51–53, 55, 60, 67, 101, 161, 163, 172, 175, 181, 220, 224, 243 PUNKTŲ PAKEITIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-05-17 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ DALINIO PAKEITIMO “ PAKEITIMO
11. DĖL KANDIDATŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJĄ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
12. DĖL PARAMOS SKYRIMO ASMENIUI, ĮSIRENGUSIAM ĮRANGĄ ENERGIJAI GAMINTI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMU NR. T-4 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ DALINIO PAKEITIMO
14. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
15. DĖL 2014 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
16. DĖL 2015 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR SUMAŽINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ TAIKYMO
17. DĖL 2015 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
18. Priedas-apleistos žemės-DĖL 2015 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
19. Priedas-verčių zonoz-DĖL 2015 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
20. DĖL TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ „ALYTAUS PARKAI“
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „ALYTAUS PARKAI“
22. DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
23. DĖL KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ, PERDUOTŲ SAVIVALDYBEI VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS SUTARČIŲ SUDARYMO, PASIRAŠYMO, REGISTRAVIMO, KONTROLĖS IR SAUGOJIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
25. Sprendimo priedas-nuomos sutartis-DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
26. DĖL ALYTAUS PILIAKALNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
27. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
28. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-29 SPRENDIMO NR. T-204 „DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ“ PAPILDYMO 1.6 IR 1.7 PAPUNKČIAIS
30. DĖL EISMO SUSTABDYMO