Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2014-04-24
Priėmimo data iki: 2014-04-24
Rasta dokumentų: 60 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ TVIRTINIMO
3. 1 priedas-veiklos ataskaita-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI
4. 2 priedas-finansinė ataskaita-DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ BEI
5. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
6. Priedas-finansinė ataskaita-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS "VOLUNGĖS" PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
8. DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VOLUNGĖLĖ“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
9. DĖL PRITARIMO ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS IR KOREGAVIMO PARENGIMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO PASIŪLYMŲ PATEIKIMO IKI 2020 METŲ KOMISIJOS SUDARYMO
11. DĖL PRITARIMO TARPTAUTINIO PROJEKTO „DRAUGŲ PASAULIS“ ĮGYVENDINIMUI 2016 METAIS ALYTUJE, DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS
12. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO TEIKIAMO NEFORMALIOJO VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MĖNESIO MOKESČIŲ NUSTATYMO
13. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO PATALPŲ NUOMOS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO
14. DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
15. Priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-104 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ“ 1 PUNKTO PAKEITIMO
17. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS STRUKTŪROS DERINIMO
18. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
19. Priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
20. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO
21. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ sprendimo priedas-veiklos ataskaita-2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO
22. Sprendimo priedas-finansinės ataskaitos aiškinamasis-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO
23. Sprendimo priedai-DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, JO AUDITO IŠVADAI, PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI IR AUDITO ĮMONĖS PARINKIMO
24. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2013 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
25. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2013 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
26. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
27. Sprendimo priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ALYTAUS BUTŲ ŪKIS" 2013 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS
28. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
29. Sprendimo priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR PRITARIMO ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITAI
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
31. Sprendimo priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
33. Sprendimo priedas-DĖL ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
35. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS Sprendimo priedas-MIESTO TEATRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
37. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS
38. Sprendimo 2 priedas-veiklos ataskaita-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS
39. Sprendimo 1 priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR VEIKLOS ATASKAITOS
40. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
41. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS Sprendimo priedas-VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
42. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
43. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
44. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
45. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2014 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-298 PATVIRTINTO BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ, GERIAMOJO VANDENS IŠLAIDŲ IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEPASITURINTIEMS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO IR IŠDĖSTYMO NAUJA REDAKCIJA
47. DĖL TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO
48. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
49. DĖL PARAMOS SKYRIMO ASMENIUI, ĮSIRENGUSIAM ĮRANGĄ ENERGIJAI GAMINTI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
50. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis