Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-09-26
Priėmimo data iki: 2013-09-26
Rasta dokumentų: 26 Rodyti po:
1. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI“ BUVEINĖS ADRESO PAKEITIMO
3. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-127 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO ALYTAUS MIESTE TAISYKLIŲ IR LEIDIMŲ ĮSIGYTI, LAIKYTI, VEISTI, DRESUOTI AGRESYVIUS ŠUNIS IR PREKIAUTI JAIS ALYTAUS MIESTE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
7. DĖL PASTATŲ-PAVĖSINŲ JAUNIMO G. 3, ALYTUJE, NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO
8. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
9. DĖL DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO
10. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ GRUPIŲ 2013–2014 M. M. SKAIČIAUS TVIRTINIMO
11. DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS MODELIŲ TVIRTINIMO
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 -02-28 SPRENDIMO NR. T-36 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-175 „DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS“ PAKEITIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-27 SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO“ 1.1.17, 1.1.20, 1.1.25, 1.1.29, 1.1.30, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8 IR 1.2.9 PAPUNKČIŲ PAKEITIMO“ 1.1.29 PAPUNKČIO PAKEITIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-29 SPRENDIMO NR. T-218 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
16. DĖLALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS 2013–2014 M. M. SKAIČIŲ LENTELĖS, PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMU NR. T-76 (ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-207 REDAKCIJA) PAKEITIMO
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-179 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO" 4 IR 5 PUNKTŲ PAKEITIMO
19. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-30 SPRENDIMO NR. T-141 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ“ PAPILDYMO
21. DĖL 2013 METŲ SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS PROGRAMOS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ PAKEITIMO
22. DĖL ATSAKINGŲ UŽ BENDRADARBIAVIMO ENERGIJOS TAUPYMO SPRENDIMUOSE LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONE PROJEKTO VALDYMĄ ASMENŲ PASKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO
23. DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO
24. DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ 2014 M. PRIORITETŲ TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO
26. DĖL BUTŲ PIRKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO FONDUI PLĖTOTI