Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-08-29
Priėmimo data iki: 2013-08-29
Rasta dokumentų: 27 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS SKYRIMO
3. DĖL VIENKARTINIO KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-04-25 SPRENDIMO NR. T-100 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO" 2.2 PAPUNKČIO PANAIKINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SEKRETORIATO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
6. DĖL NAUJOS REDAKCIJOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKĖJIMO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
8. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUOSE APGYVENDINTŲ ASMENŲ MOKESČIO UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS DYDŽIO NUSTATYMO
9. DĖL BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ (GRĄŽINTŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ) PERVEDIMO Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
10. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
11. DĖL ŽEMĖS MOKESČIU NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO
12. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
13. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PAPILDYMO
15. DĖL NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) ALYTUJE, NUOSAVYBĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMO
16. DĖL LĖŠŲ, GAUTŲ UŽ PARDUOTĄ SAVIVALDYBĖS TURTĄ, PANAUDOJIMO
17. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARDAVIMO KAINOS
18. DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS
19. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ LIGONINĖS G. 12, ALYTUJE, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU
20. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILTIES G. 28A, JAZMINŲ G. 20, DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE
21. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
22. DĖL PRITARIMO INVESTICIJŲ PROJEKTUI
23. DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SPORTO AIKŠTYNŲ REKONSTRUKCIJOS TECHNINIŲ PROJEKTŲ
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-36 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS" PAKEITIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-38 "DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI IR VALDYMO STRUKTŪRAI" PAKEITIMO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIŲ PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS“ PAKEITIMO
27. DĖL SLIDINĖJIMO TRASOS ĮRENGINIŲ NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU