Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-06-27
Priėmimo data iki: 2013-06-27
Rasta dokumentų: 23 Rodyti po:
1. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS PAGAL GYVENAMĄSIAS TERITORIJAS
3. DĖL PARAMOS SKYRIMO ASMENIMS IR VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ALYTAUS KOLEGIJAI, ĮSIRENGUSIEMS ĮRANGĄ ENERGIJAI GAMINTI IŠ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
5. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
6. DĖL UAB „SPEKTUVA“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ ŠILELIO G. 30 LENGVATOS SUTEIKIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-05-30 SPRENDIMO NR. T-148 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
8. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PARDAVIMO KAINOS
9. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, PANAUDOS
10. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJAI
11. Priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJAI
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IR VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO SPORTO SALIŲ NAUDOJIMO VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO REIKMĖMS TVARKOS APRAŠO IR SUSITARIMO DĖL NAUDOJIMOSI SPORTO SALĖMIS FORMOS TVIRTINIMO
13. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
14. DĖL PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPIŲ SKAIČIAUS
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
16. DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO PROJEKTUI VYKDYTI
17. DĖL ALYTAUS "SAKALĖLIO" PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS SKYRIMO IR TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
18. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
19. DĖL ADRESO PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASKOLŲ LĖŠŲ 2013 METŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO
21. DĖL A. JUOZAPAVIČIAUS G. 80 ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS DĖL INŽINERINIŲ STATINIŲ PRIEDO NUSTATYMO
22. DĖL ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ 2013 METŲ KETVIRTINIO PASKIRSTYMO PAKEITIMO
23. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO DALYVAUTI DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS PILIAKALNIO G. 10, ALYTUJE, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME