Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-05-30
Priėmimo data iki: 2013-05-30
Rasta dokumentų: 39 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO DIREKTORIAUS
3. DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS VYGANDO MACIJAUSKO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
4. DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS VYGANDO MACIJAUSKO DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO
5. DĖL NEPRIKLAUSOMŲ FINANSINIŲ IR VEIKLOS AUDITŲ ATLIKIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 METŲ PLANO TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
8. DĖL 2014 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO IR SUMAŽINTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ TAIKYMO
9. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
10. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS
11. DĖL ALYTAUS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS ROMUČIO ŽEBUOLIO TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO
12. DĖL PARAMOS LĖŠŲ
13. DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO MODERNIZUOJANT ALYTAUS NAKVYNĖS NAMUS PROJEKTO FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO
14. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
15. DĖL 2014 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
16. DĖL MOKESČIŲ LENGVATŲ JURIDINIAMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
17. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
18. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO (PRIEDAS)
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLAI
20. priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLAI
21. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
22. DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS VŠĮ „ALYTAUS PARKAI“
23. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI
24. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ROTUŠĖS A. 2, ALYTUJE, PANAUDOS
25. DĖL SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
26. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS NAKVYNĖS NAMAMS
27. DĖL KOMPENSACIJOS UŽ ELEKTRONINĮ MOKINIO PAŽYMĖJIMĄ SOCIALIAI REMTINIEMS MOKINIAMS
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ IR MOKYKLŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAPILDYMO 136 -1 PUNKTU
30. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
31. DĖL ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATALPŲ REKONSTRUKCIJOS
32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ ULONŲ G. 33A, ALYTUJE
33. DĖL LEIDIMO VITALIJUI KOVALIOVUI DIRBTI PROJEKTO VADOVU
34. DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO JANIUI LAURINAIČIUI
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-08-30 SPRENDIMO NR. T-179 „DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
36. DĖL ALYTAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
37. DĖL ŽEMĖS SKLYPO PLANO, PRILYGINAMO DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI, TVIRTINIMO
38. DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO
39. DĖL NUMERIŲ SUTEIKIMO PATALPOMS