Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-04-25
Priėmimo data iki: 2013-04-25
Rasta dokumentų: 67 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS
2. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO TVIRTINIMO, PAREIGYBĖS KATEGORIJOS NUSTATYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
4. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO IR PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO AGENTŪROS “ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
6. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO
7. DĖL PRITARIMO 2013 METŲ UEFA EUROPOS U-19 VAIKINŲ FUTBOLO ČEMPIONATO FINALINIO ETAPO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SUTARTIES SU LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJA PROJEKTUI
8. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
10. DĖL 2013 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
11. DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS
12. DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
13. DĖL ALYTAUS MIESTO PLĖTROS IKI 2015 METŲ STRATEGINIO PLANO 2013–2015 METŲ INVESTICIJŲ PLANO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
14. DĖL PRITARIMO ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
15. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
17. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
18. 1 priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
19. 2 priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
20. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR ĮMONĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
21. 1 priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR ĮMONĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
22. 2 priedas-DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,DZŪKIJOS VANDENYS“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS IR ĮMONĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
23. DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIUI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO IŠVADAI IR PELNO (NUOSTOLIO) PASKIRSTYMUI
24. DĖL PRITARIMO UAB „LITESKO“ FILIALO „ALYTAUS ENERGIJA“ 2012 M. INVESTICIJŲ KIEKIO IR PASKIRTIES ATASKAITAI
25. DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, ĮSTAIGOS IR JOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITŲ
26. 1 priedas-DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO, ĮSTAIGOS IR JOS VADOVO VEIKLOS ATASKAITŲ
27. DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO LIKVIDAVIMO
28. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ IR MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIŲ NUSTATYMO
29. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2013 M. VEIKLOS UŽDUOČIŲ TVIRTINIMO
30. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
31. DĖL PRITARIMO BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMU NR. T-4 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ 15 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
33. DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
34. 1 priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
35. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
36. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2012 M. KŪRYBINĖS VEIKLOS IR VADOVO ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR 2013 M. SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
37. 1 priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2012 M. KŪRYBINĖS VEIKLOS IR VADOVO ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR 2013 M. SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
38. 2 priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2012 M. KŪRYBINĖS VEIKLOS IR VADOVO ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR 2013 M. SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
39. 3 priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2012 M. KŪRYBINĖS VEIKLOS IR VADOVO ATASKAITAI, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO IR 2013 M. SEZONINĖS KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
40. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
41. 2 priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITŲ IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
42. DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS
43. 2 priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ALYTAUS TELEKINO 2012 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS IR VEIKLOS ATASKAITOS
44. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
45. 2 priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS CENTRO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2012 M. VEIKLOS ATASKAITOS, FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO
46. DĖL ALYTAUS MIESTO GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ IR VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
47. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-04-21 SPRENDIMO NR. T-103 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO
48. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-05-26 SPRENDIMO NR. T-135 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMO KOMISIJOS“ PAKEITIMO
49. DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIREKTORIAUS ARTŪRO GALAKVOŠČIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
50. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORĖS GITOS ŠPUCIENĖS TARNYBINIO ATLYGINIMO PRIEDO NUSTATYMO

PirmasAnkstesnysis12KitasPaskutinis