Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2013-02-28
Priėmimo data iki: 2013-02-28
Rasta dokumentų: 41 Rodyti po:
1. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO TVIRTINIMO
2. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2013 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS TVIRTINIMO
4. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS TVIRTINIMO
5. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO, ŽELDYNŲ KŪRIMO IR ŽELDINIŲ VEISIMO 2013–2017 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
7. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
8. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
9. DĖL ALYTAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO 2013–2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO
10. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „CAVIAR LT“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO ARTOJŲ G. 23, SAVIVALDYBĖS VALDOMO NUOSAVYBĖS TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO
12. DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI CIVILINĖJE BYLOJE SU UAB „SPEKTUVA“
13. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO IR ŽEMĖS NUOMOS UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMO UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „DURGA“
14. DĖL ATLEIDIMO NUO VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
15. DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
16. 1 p.-DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
17. 2 p.-DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
18. 3 p.-DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
19. 2.2 p.-DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO
20. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS 2013–2015 METŲ VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO
21. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2013 M. VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO
22. DĖL ALYTAUS MIESTO KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES TVIRTINIMO
23. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO PROBLEMŲ SPRENDIMO 2013–2018 METŲ PLANO TVIRTINIMO
24. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2012 METŲ ATASKAITOS IR PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2013 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO
25. DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ SĄRAŠO
26. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ 2013 M. PROGRAMOS TVIRTINIMO
27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
28. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
29. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ DAUGŲ G. 5A, ALYTUJE, PERDAVIMO
30. DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2013 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
31. DĖL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO, PAPILDANČIO BENDRĄSIAS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
32. DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS
33. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS IR VALDYMO STRUKTŪROS NUSTATYMO
34. DĖL PRITARIMO ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS DIDŽIAUSIAM LEISTINAM PAREIGYBIŲ SKAIČIUI IR VALDYMO STRUKTŪRAI
35. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ
36. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
37. DĖL DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-23 SPRENDIMU NR. T-34 PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012-2015 METŲ BENDROJO PLANO 7.3 PAPUNKČIO IR 1 PRIEDO PAPILDYMO 6 EILUTE
38. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU A. JANUŠIENE
39. DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO
40. DĖL ĮSITERPUSIO LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO
41. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, JO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO