Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2012-12-20
Priėmimo data iki: 2012-12-20
Rasta dokumentų: 25 Rodyti po:
1. DĖL 2012 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO ADMINISTRACIJOS VADOVO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMU NR. T-214 PATVIRTINTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO
4. DĖL INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO, ŠILUMOS TIEKĖJO INVESTICIJŲ PLANŲ IR ATASKAITŲ DERINIMO IR JŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
5. DĖL PRITARIMO UAB "LITESKO" FILIALO "ALYTAUS ENERGIJA" 2013 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANUI IR 2010-2014 M. INVESTICIJŲ PERSPEKTYVINIO PLANO PAPILDYMUI
6. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMU NR. T-231 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS 2013–2020 M. FINANSAVIMO PROGRAMOS IR 2013 M. SĄMATOS DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
7. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TEIKIAMŲ MOKESČIŲ LENGVATŲ FIZINIAMS ASMENIMS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
8. DĖL JUSTINO GURNEVIČIAUS ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO
9. DĖL UAB „AKMĖ“ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ LENGVATOS SUTEIKIMO
10. DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ SUMAŽINIMO IR ATLEIDIMO
11. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIETŲ LIETUVOS VERSLO KOOPERACIJOS CENTRO ATLEIDIMO NUO 2012 METŲ NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ
12. DĖL STATYBOS ZONOS RIBOS TIKSLINIMO
13. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
14. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ „ALYTAUS PARKAI“
15. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO
16. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
17. DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
18. DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠO
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO
20. DĖL NEREIKALINGU PRIPAŽINTO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO
21. DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ TVIRTINIMO
22. DĖL LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI IŠDAVIMO
23. DĖL KELIŲ TRANSPORTO VEIKLOS LICENCIJOS KOPIJOS IŠDAVIMO
24. DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI 2013 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO
25. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012 M. SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. DV-763 "DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS