Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Priėmimo data nuo: 2012-11-29
Priėmimo data iki: 2012-11-29
Rasta dokumentų: 33 Rodyti po:
1. DĖL 2012 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO
2. DĖL VŠĮ ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖS DARBO UŽMOKESČIO FONDO IR MEDIKAMENTŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO
3. DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIUI TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO
4. DĖL ALYTAUS NEĮGALIŲJŲ REABILITACIJOS CENTRO NUOSTATŲ TVIRTINIMO
5. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI “ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
6. 1 priedas-DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ,,ALYTAUS PARKAI “ VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
7. DĖL ALYTAUS REGIONINIO CENTRO KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2008 – 2013 METŲ INVESTICINĖS PROGRAMOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO
8. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009–2011 METŲ PROGRAMOS ATASKAITAI
9. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2012–2015 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO
10. DĖL ĮPAREIGOJIMO SAVIVALDYBĖS MERUI KREIPTIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĘ, SEIMĄ, VYRIAUSYBĘ, LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJĄ
11. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS SMURGAINIŲ RAJONO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
12. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-256 PATVIRTINTŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ SĄRAŠO PAPILDYMO
13. DĖL ALYTAUS MIESTO SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ POREIKIO IR PROJEKTAVIMO
14. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMU NR. T-14 PATVIRTINTOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ SĄMATOS PAKEITIMO
15. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
16. Priedas-DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ALYTAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
17. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-10-21 SPRENDIMO NR. T-194 „DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO“ 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
18. DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ
19. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS
20. DĖL NEREIKALINGU PRIPAŽINTO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO
21. DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, KATEGORIJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
22. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARDINO G. 37, ALYTUJE, PANAUDOS
23. DĖL POVILO ČEPULEVIČIAUS ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
24. DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
25. priedas-DĖL DETALIŲJŲ PLANŲ TVIRTINIMO
26. DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO KIOSKŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS (SPECIALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMUI
27. Priedas-DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO KIOSKŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS (SPECIALIOJO PLANO) KEITIMO RENGIMUI
28. DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO, KURIO VIENINTELĖ STEIGĖJA IR SAVININKĖ YRA ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA, VADOVŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDARYMO
29. DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTOREI DAIVAI KUBILIENEI
30. DĖL 2013 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO
31. DĖL DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO SU V. KUČINSKU
32. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BENDROSIOS KULTŪROS UGDYMO IR ETNOKULTŪROS PUOSELĖJIMO PROGRAMOS PROJEKTŲ IR LĖŠŲ ŠIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI PASKIRSTYMO SĄRAŠO TVIRTINIMO
33. DĖL LĖŠŲ SKYRIMO